Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Budzyński

ur. w 1948 roku w m. Wola Kałuska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Od końca lat 70. XX w. do 1989 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną. Od sierpnia 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był również członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, podziemnego Komitetu Katyńskiego oraz Kręgu Pamięci Narodowej. Blisko współpracował ze Stefanem Melakiem. Organizował i uczestniczył w wielu różnych uroczystościach patriotycznych. Inicjował akcje odnajdowania oraz porządkowania grobów powstańców listopadowych, styczniowych i warszawskich. Zaangażowany był również w kolportowanie ulotek i prasy podziemnej. Był autorem wielu artykułów o tematyce historycznej, głównie powstańczej oraz dotyczących zbrodni w Katyniu. Blisko współpracował z księdzem Jerzym Popiełuszko oraz biskupami Władysławem Miziołkiem i Jerzym Modzelewskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków