Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Litwin Zofia

Zofia Litwin

ur. w 1940 roku w m. Katarynice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Zofia Litwin (1940-2020) pracowała w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Rzeszowie, od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyła się do działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” i „Solidarności Walczącej” Oddział Rzeszów. W podziemnych strukturach pełniła funkcję łącznika oraz organizowała papier, czcionki i farbę drukarską dla Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży. 13.07.1983 r. została zatrzymana jako podejrzana o przekazanie materiałów do drukowania i kolportowanie podziemnych wydawnictw, a 14.07.1983 r. przeprowadzono w jej mieszkaniu rewizję. 26.07.1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie na podstawie ustawy z 21.07.1983 r. o amnestii wydała postanowienie o umorzeniu prowadzonego śledztwa. Zofia Litwin kontynuowała działalność konspiracyjną. Uczestniczyła w organizowanych w Rzeszowie manifestacjach i uroczystościach patriotyczno-niepodległościowych. W latach 1983–1990 była kontrolowana operacyjnie przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej