Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pusz Dariusz

Dariusz Wojciech Pusz

ur. w 1960 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
W latach 80. był studentem Politechniki Gdańskiej. Od 1983 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Był zaangażowany w działalność antysocjalistyczną, utrzymywał kontakty z działaczami konspiracyjnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz prowadził działania wspomagające przywódców podziemia. W ramach represji w latach 1977-1979 oraz 1983-1988 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej