Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Filipkowski Lucjan

Lucjan Filipkowski

ur. w 1944 roku w m. Boczki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Od 1980 r. prowadził aktywną działalność w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Fabryce Przyrządów i Uchwytów ,,Ponar-Bial" w Białymstoku. W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok, został również powołany do składu Zarządu Regionu. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, następnie od 5 stycznia 1982 r. do 23 marca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Po zwolnieniu z internowania utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi działalność w nielegalnych strukturach związkowych. W 1988 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. W związku z prowadzoną działalnością, m.in. związaną z inspirowaniem i organizacją akcji protestacyjnych na terenie zakładu pracy, Służba Bezpieczeństwa inwigilowała go w latach 1982-1984 oraz 1988-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN