Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowa Kazimierz

Kazimierz Dąbrowa

ur. w 1956 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Jako student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego związany ze Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowany w działalność duszpasterstwa akademickiego w Krakowie oraz Klubu Inteligencji Katolickiej. Współpracownik Komitetem Obrony Robotników. Organizator i uczestnik działalności samokształceniowej, kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik akcji ulotkowych.
Począwszy od jesieni 1980 r. zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Uczelnianej NZS. Czynny przy redagowaniu pisma NZS „Spis”.
W momencie wprowadzenia stanu wojennego przebywał w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski, w dniu 7 maja 1982 r. podjął próbę upamiętnienia śmierci Stanisława Pyjasa poprzez zapalenie świecy w miejscu znalezienia jego ciała przy ulicy Szewskiej w Krakowie, w wyniku czego został zatrzymany. 
Zaangażowany w kolportaż druków drugoobiegowych, w tym przewóz wydawnictw emigracyjnych (w 1984 r. zatrzymany przez służby graniczne NRD).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN