Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michnowicz Danuta

Danuta Michnowicz

ur. w 1941 roku w m. Stanisławów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Danuta Michnowicz od 1980 roku była członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytowie. W październiku 1980 roku została wybrana przewodniczącą w/w związku obejmującego Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Wychowania w powiecie bytowskim. W okresie od października 1980 r. do grudnia 1981 r. współdziałała z wojewódzką sekcją NSZZ „Solidarność” w Słupsku, której koordynatorem była Pani Alicja Kulaszka. 
Od 13 grudnia 1981 roku do 1983 r. drukowała i kolportowała ulotki w „podziemiu”, uczestniczyła w tajnych spotkaniach bytowskiej grupy działaczy „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków