Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stawiszyński Wojciech

Wojciech Franciszek Stawiszyński

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W działalności konspiracyjnej posługiwał się pseudonimami: „Konrad Bukowski”, „Roman Górny”, „Andrzej Bielski”. W latach 1979-80 brał udział w kolportażu pisma „Robotnik”, wydawanego przez Komitet Obrony Robotników. W okresie legalnej działalności „Solidarności” był delegatem Regionu Mazowsze na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W grudniu 1981 r. przystąpił ze współpracownikami do organizowania siatki konspiracyjnej w rejonie Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego i Milanówka, która od końca sierpnia 1982 r. występowała pod nazwą Tymczasowy Komitet Oporu „Solidarności” (TKOS). Grupa Stawiszyńskiego stworzyła „Biuletyn Informacyjny” sygnowany jako serwis Agencji Informacyjnej TKOS (AIT), jak również wydawała: pismo „Sektor” (głównie z wiadomościami lokalnymi) od września 1982 r. do 1990 r., publicystyczne pismo „Baza” od maja 1983 r. do 1989 r. i efemeryczne „Pismo Polkolor” w 1983 r. 
Od połowy 1982 r. - na polecenie przewodniczącego Regionu Mazowsze Zbigniewa Bujaka - współorganizował strukturę „Armenia”, przeznaczoną do opracowywania na rzecz RKW ekspertyz technicznych, wytwarzania urządzeń i innych rozwiązań o podobnym charakterze. Na początku 1983 r. stanął na jej czele. Pod koniec 1983 r. podziemne Radio „Solidarność” zostało włączone do struktury „Armenia”. Pod jego kierownictwem Radio „S” wznowiło stałe emisje, które trwały do 1989 r. pod nazwą I Program Radia „Solidarność”. Kierowana przez niego struktura „Armenia” prowadziła akcje wchodzenia na kanał emisji programu telewizyjnego z napisem „Solidarność żyje”. Wielokrotnie organizował spotkania przewodniczącego RKW Mazowsze Zbigniewa Bujaka z innymi działaczami podziemia solidarnościowego. Był pomysłodawcą i organizatorem planowanego krajowego zjazdu podziemnej „Solidarności”, który miał odbyć się w 1986 r. (akcja krypt. Grobla), jednak w wyniku aresztowań kierownictwa RKW Mazowsze zjazd odwołano. W połowie 1986 r. wszedł w skład RKW Mazowsze. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Wojna o eter, Warszawa 2016
  • Tadeusz Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983, Warszawa 2009
  • Solidarność podziemna 1981-1989, red. Andrzej Friszke, Warszawa 2006
  • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra, tomy 2 i 5, Warszawa 2010