Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jurałowicz Ireneusz
Ireneusz Antoni Jurałowicz
ur. w 1949 roku w m. Pieckiele
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

W latach 1980-1987 był aktywnym działaczem opozycyjnym w Fabryce Form Metalowych „Formet" w Bydgoszczy oraz członkiem NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Związku, a następnie przewodniczącego Komitetu Zakładowego. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Potulicach. Wolność odzyskał 9 marca 1982 r. W latach 1982-1983 był członkiem Komitetu Pomocy Internowanych w Bydgoszczy. W latach 1982-1987 był zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportaż nielegalnych wydawnictw.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej