Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jurałowicz Ireneusz

Ireneusz Antoni Jurałowicz

ur. w 1949 roku w m. Pieckiele
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
W latach 1980-1987 był aktywnym działaczem opozycyjnym w Fabryce Form Metalowych „Formet" w Bydgoszczy oraz członkiem NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Związku, a następnie przewodniczącego Komitetu Zakładowego. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Potulicach. Wolność odzyskał 9 marca 1982 r. W latach 1982-1983 był członkiem Komitetu Pomocy Internowanych w Bydgoszczy. W latach 1982-1987 był zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportaż nielegalnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN