Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Trzonkowski

ur. w 1950 roku w m. Biała Piska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Kazimierz Trzonkowski w latach 1981-1989 był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” przy KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim. Był współorganizatorem pomocy materialnej dla osób internowanych, angażował się w druk i kolportaż prasy podziemnej, redagował podziemną gazetkę „Żądło” kierowaną do załogi KWK „1 Maja”.
Pan Kazimierz Trzonkowski uczestniczył w strajkach organizowanych w KWK „1 Maja” w latach 1980, 1981 i 1988. Pełnił rolę łącznika pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w KWK „Manifest Lipcowy”, a KWK „1 Maja”. W sierpniu 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w KWK „1 Maja”, za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 
Przeciwko Panu Kazimierzowi Trzonkowskiemu  prowadzono postępowanie prokuratorskie, związane z organizowaniem i udziałem w strajku, które zostało umorzone na mocy porozumienia podpisanego w KWK „Manifest Lipcowy” dnia 3 IX 1988 r. 
Pan Kazimierz Trzonkowski był również delegatem na II Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu w lutym 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków