Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fostowicz-Zahorski Andrzej
Andrzej Jan Fostowicz-Zahorski
ur. w 1939 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017

Biogram

Pan Andrzej Fostowicz-Zahorski po utworzeniu NSZZ „S” podjął aktywną działalność związkową, działał również w Komitecie Obrony Walczących za Przekonania i KPN. Współpracował z Komitetem Oporu „Solidarność” w Zabrzu, brał udział w drukowaniu biuletynu „Bibuła”. 
Dnia 3 V 1982 r. wziął udział w „pochodzie milczącym” w Gliwicach, po którym został zatrzymany i internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu, Grodkowie i Uhercach. Zwolniony dn. 2 XII 1982 r. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia nawiązał kontakt z działaczami opozycji Gliwic i Zabrza. 
W grudniu 1984 r. w Biurze Projektów Konstrukcji Metalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” w Zabrzu został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej, swoją działalnością dążył do przekształcenia jej w zalążek struktur „Solidarności”. 
Uczestniczył w zebraniu Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „S” w Gliwicach w kwietniu 1989 r., wybrany tymczasowym przewodniczącym MKK NSZZ „S” w Zabrzu. Wszedł w skład Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego, z jego ramienia włączył się w organizowanie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej