Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jolanta Barbara Czyżkowska

ur. w 1965 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W mieszkaniu pani Jolanty Czyżkowskiej 27 lutego 1985 r. dokonano przeszukania, podczas którego znaleziono kalendarz Solidarności Walczącej oraz pojemniki z farbą drukarską. 
W latach 1987-1989 należała do Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu. Współpracowała ponadto z Solidarnością Walczącą, Ruchem „Wolność i Pokój”, a także z Pomarańczową Alternatywą. Uczestniczyła w manifestacjach organizowanych przez te stowarzyszenia, jak również rozprowadzała wydawnictwa bezdebitowe przez nie wydawane. Z powodu swej działalności w latach 1987-1988 była wielokrotnie zatrzymywana i karana przez kolegia ds. wykroczeń.
5 maja 1988 r. wraz z innymi osobami w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu rozdawała ulotki nawołujące do strajku solidarnościowego z pracownikami Huty im. Lenina w Krakowie. Została wówczas zatrzymana i nazajutrz tymczasowo aresztowana przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna. 31 maja 1988 r. prokuratura wydała postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Tego samego dnia pani Jolanta Czyżkowska opuściła areszt.
23 sierpnia 1988 r. nie stawiła się na rozprawę w Sądzie Rejonowym dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna, w związku z czym była poszukiwana listem gończym, następnie zatrzymana, po czym osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 3 października 1988 r. została skazana przez Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna na osiem miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na trzy lata, grzywnę i koszty postępowania. Zakład Karny opuściła 4 października 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej