Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wójcik Kazimierz
Kazimierz Roman Wójcik
ur. w 1954 roku w m. Maków Podhalański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Pracownik Zakładów Remontowych Energetyki w Krakowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjator strajku okupacyjnego w Elektrociepłowni „Łęg” w Krakowie w dniach 15-16 grudnia 1981 r. Po pacyfikacji strajku zatrzymany i osadzony w aresztach KWMO w Krakowie, skąd został zwolniony w dniu 18 grudnia 1981 r. Ponownie zatrzymany w dniu 22 grudnia 1981 r. i internowany. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie. Zwolniony w dniu 30 stycznia 1982 r. 
Autor tekstów publikowanych w drugoobiegowym piśmie „Solidarność Energetyków”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN