Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wosztyl Andrzej

Andrzej Wosztyl

ur. w 1953 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Andrzej Wosztyl brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Andrzej Wosztyl, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany, a sprawę przeciwko niemu skierowano w trybie przyspieszonym do Kolegium ds. Wykroczeń, które ukarało go karą grzywny. Po odwołaniu się Komendy Wojewódzkiej MO w Radomiu, Kolegium ds. Wykroczeń w II instancji zmieniło karę grzywny na trzy miesiące aresztu i podanie wyroku do publicznej wiadomości. Pan Andrzej Wosztyl został w dniu 28.06.1976 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, celem odbycia orzeczonej kary. Z aresztu został zwolniony w dniu 31.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej