Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Sitarz

ur. w 1945 roku w m. Kałusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Od października 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej oraz delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gorzów. Od kwietnia 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu. Po 13 grudnia 1981 r. współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Kostrzynie oraz w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych. Organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin we współpracy z Diecezjalnym Komitetem Pomocy Osobom Represjonowanym. Brał udział w emisji audycji Radia „Solidarność” na terenie Kostrzyna. W październiku 1983 r. w związku z prowadzoną działalnością został zwolniony z pracy. 20 grudnia 1983 r. został aresztowany, oskarżony o przynależność do nielegalnych struktur i osadzony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. 6 marca 1984 r. wyszedł na wolność. Dnia 16 kwietnia 1984 r został ponownie aresztowany, a w maju 1984 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim na 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności. W lipcu 1984 r. został zwolniony z więzienia na mocy ustawy o amnestii. W dniu 21 lutego 1985 r. został ponownie zatrzymany i wyrokiem Sądu Rejonowego w Słubicach skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Brał udział w wydawaniu podziemnego czasopisma „Solidarność Wojenna”. Kolportował wydawane przez Regionalną Komisję Wykonawczą w Gorzowie Wielkopolskim podziemne pismo „Feniks”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989. t. 3 Polska Północna pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
    • D. Rymar, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982, Gorzów Wielkopolski 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN