Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Karol Klisowski

ur. w 1939 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” w Krasnymstawie. Organizował struktury związkowe w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Krasnymstawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w prace Ogólnopolskiego Komitetu Oporu „Solidarność” Oddział w Krasnymstawie. Uczestniczył w produkcji i kolportażu ulotek. 28.04.1982 r. dostarczył maszynę do pisania do sporządzenia ulotek z apelem o bojkot oficjalnych obchodów 1 Maja. W związku z powielaniem i kolportażem ulotek w dniu 20.05.1982 r. w jego domu przeprowadzono przeszukanie celem odnalezienia „bezdebitowych materiałów propagandowych”, w wyniku którego zakwestionowano szereg nielegalnych wydawnictw. A. Klisowski został wówczas zatrzymany oraz objęty śledztwem wszczętym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie w trybie doraźnym. 21.05.1982 r. został aresztowany i osadzony w ZK w Chełmie, a następnie w Areszcie Śledczym w Lublinie. Z aresztu zwolniony został 19.06.1982 r. na mocy wyroku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie. Sąd powyższy, rezygnując z trybu doraźnego, skazał Andrzeja Klisowskiego na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, oddanie pod dozór kuratora sądowego, grzywnę pieniężną oraz zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych przez 3 lata. Sąd Najwyższy w Izbie Wojskowej w dniu 19.08.1982 r. nie uwzględnił rewizji prokuratora i obrońcy Andrzeja Klisowskiego i powyższy wyrok utrzymał w mocy. 4.10.1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał postanowienie „w przedmiocie zastosowania amnestii” i darowania wymierzonej Andrzejowi Klisowskiemu kary pozbawienia wolności i kar dodatkowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN