Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jocek Józef

Józef Janusz Jocek

ur. w 1943 roku w m. Łychów Szlachecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Józef Jocek od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. Od września 1980 r. był członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Stalowa Wola. Został także członkiem redakcji „Biuletynu Związkowego” wydawanego przez NSZZ „Solidarność” w HSW oraz współtwórcą Wszechnicy Robotniczej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniu 13.12.1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. 17.02.1982 r. w celu leczenia został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Krakowie. Zwolniony z internowania 15.03.1982 r. Służba Bezpieczeństwa nadal prowadziła inwigilację jego osoby, przeprowadzono też z nim rozmowę ostrzegawczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010