Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Okrzesik Janusz

Janusz Władysław Okrzesik

ur. w 1964 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Janusz Okrzesik od 1982 r. był związany z Niezależnym Samorządnym Związkiego Zawodowym „Solidarność”. 
Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim był aktywnym działaczem organizacji „Wolność i Pokój”, za działalność opozycyjną relegowany w 1987 r. z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Współtwórca Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego, był również redaktorem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Podbeskidzia. W kwietniu 1989 r. brał udział w wiecu w obronie Waclawa Havla. 
W czerwcu 1989 r. został wybrany posłem na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W sierpniu 1989 r. jako działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej wziął udział w wiecu w Cieszynie w rocznicę wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej