Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żuchowski Jerzy
Jerzy Bogdan Żuchowski
ur. w 1953 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2019

Biogram

W grudniu 1970 r. uczestniczył w protestach robotniczych w Elblągu za co został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO.
W dniu 13.02.1982 r. został zatrzymany w Elblągu pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych ulotek. Dnia 14.02.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu wszczęła przeciwko niemu śledztwo. Tego samego dnia wydano postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu.  Dnia 01.03.1982 r. skierowano do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni akt oskarżenia. Wyrokiem z dnia 24.03.1982 r. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. Następnego dnia został zwolniony z aresztu.       

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej