Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Leszek Krówka
ur. w 1960 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017

Biogram

Marek Leszek Krówka od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 13.12.1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie SG. W dniu 16.12.1981 r. został aresztowany, przewieziony do Zakładu Karnego w Starogardzie Gdańskim i objęty śledztwem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z powodu kontynuowania działalności związkowej w zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”.
Internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego  Milicji Obywatelskiej w Gdańsku w okresie od 21.12.1981 r. do 22.08.1982 r. Przebywał w następujących Ośrodkach Odosobnienia: Iławie, Kielcach, Łupkowie i Rzeszowie-Załężu. 
Był kolporterem podziemnych wydawnictw, współzałożycielem Ruchu Młodej Polski i współredaktorem pisma RMP pt. „Węzeł” w SG. 
Kilkukrotnie starał się o zgodę na wyjazd emigracyjny za granicę.Ostatecznie w 22.03.1983 r. wyjechał do Kanady i znalazł się na liście osób, których powrót do kraju był "niewskazany". 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności