Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lech Kidon

ur. w 1957 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 205/2017
Biogram
Lech Kidon był członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Walcowni Drobnej w Hucie Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie pracował jako elektryk. W listopadzie 1981 r. wykonał i zawiesił na wydziałowej tablicy ogłoszeń dwie karykatury gen. Jaruzelskiego. Z tego powodu 13 grudnia 1981 r. został internowany  i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Z uwagi na sytuację rodzinną         Pan Lech Kidon 19 lutego 1982 r. został zwolniony z internowania. Kontynuował działalność opozycyjną poprzez krytyczne wypowiedzi wobec władz PRL i organizację zbiórek pieniężnych na rzecz osób internowanych. Z uwagi na tą działalność Pan Lech Kidon został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w dniu 30 sierpnia 1982 r. Decyzję o internowaniu uchylono 26 listopada 1982 r. 
Z uwagi na swoją działalność opozycyjną Służba Bezpieczeństwa wielokronie inwigilowała Pana Lecha Kidona. Był on rozpracowywany przez Wydział III „A” WUSW w Kielcach w okresie od 5 września 1980 r. do 18 sierpnia 1981 r. w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia, dotyczącej nastrojów niezadowolenia w Hucie im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Równocześnie od 11 listopada 1981 r. do 5 kwietnia 1982 r. był inwigilowany w toku sprawy operacyjnego sprawdzenia jako autor plakatów z karykaturami przywódców PRL. Kolejne rozpracowanie Pana Lecha Kidona miało miejsce w okresie od 8 listopada 1982 r. do 14 czerwca 1984 r., kiedy to był on inwigilowany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odezwa” jako osoba zaangażowana w kolportaż ulotek nawołujących do strajku na terenie Huty im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dodatkowo Wydział Śledczy WUSW Kielce prowadził od 22 marca 1984 r. przeciwko niemu śledztwo pod zarzutem członkostwa w Kasie Koleżeńskiej, w której Pan Lech Kidon zbierał środki pieniężne, przeznaczone na pomoc  dla rodzin osób internowanych  i represjonowanych. 10 maja 1984 r. śledztwo zostało umorzone. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej