Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dałkowski Włodzimierz

Włodzimierz Jan Dałkowski

ur. w 1953 roku w m. Oborniki Wielkopolskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Włodzimierz Dałkowski był uczestnikiem wydarzeń grudniowych 1970 roku oraz działaczem podziemnej ,,Solidarności''. 
W grudniu 1970 roku, będąc uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowy Okrętów w Szczecinie przyłączył się wraz ze stoczniowcami do protestów robotniczych szczecińskich zakładów pracy. Brał czynny udział w protestach przeciwko komunistycznej władzy. W dniu 17 grudnia 1970 r. w trakcie tłumienia akcji protestacyjnej przez wojsko i milicję pod budynkiem Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, został ciężko ranny i doznał uszkodzenia głowy. 
Za udział w protestach został zatrzymany w dniu 18 grudnia 1970 r. przez funkcjonariuszy MO. Osadzony bez nakazu i wyroku sądowego w Areszcie Śledczym Komendy Miejskiej MO w Szczecinie do dnia 23 grudnia 1970 r. 
Od 1982 roku zaangażował się w działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur ,,Solidarności''. Zajmował się kolportażem pism oraz materiałów bezdebitowych. Brał udział w wielu akcjach pomocowych, był współorganizatorem pomocy materialnej dla osób internowanych, represjonowanych i zwolnionych z pracy. Był aktywnym uczestnikiem demonstracji podczas rocznic świąt narodowych i solidarnościowych, co roku oddawał hołd pamięci ofiarom Grudnia '70 przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej oraz na cmentarzu przy grobach poległych stoczniowców.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Strokowski, Grudzień 1970 r. w Szczecinie. Lista ofiar