Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trzeciak Grażyna

Grażyna Barbara Trzeciak

ur. w 1954 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Będąc studentką etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 kierowała punktem pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającym przy krakowskim klasztorze dominikanów. Brała udział w organizacji transportu darów z krajów zachodnich do Polski, ich segregacji oraz rozdziału pomiędzy represjonowanych. Koordynowała zbieranie danych odnośnie osób wymagających pomocy oraz ich rodzinach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków