Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pitera Jan
Jan Antoni Pitera
ur. w 1944 roku w m. Siedliska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Jan Antoni Pitera w trakcie strajku rolników prowadzonego w styczniu i lutym 1981 r. w budynku byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie wykonał krzyż strajkowy, przy którym modlili się strajkujący. Krzyż po podpisaniu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich został przeniesiony do Kościoła Farnego w Rzeszowie i do dnia dzisiejszego stanowi relikwię. W okresie stanu wojennego przechowywał dokumentację strajkową i inne dokumenty NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, a także sztandar gminnych struktur NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”  w Lubeni. W latach 1983-1989 uczestniczył wraz z pocztem sztandarowym w obchodach porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie. W latach 1984-1989 zajmował się kolportażem nielegalnych pism wydawanych przez konspiracyjny Rzeszowski Komitet Oporu Rolników („Wieś Rzeszowska", „Wieś Polska”), wydawnictw Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników („Solidarność Rolników”, „Żywią i Bronią”) oraz Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność” („Wieści”).

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków