Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gościej Janina

Janina Jolanta Gościej

ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Sportowych w Zakopanem. Począwszy od jesieni 1980 r. inicjatorka powołania struktur NSZZ „Solidarność” w szkołach zakopiańskich. Przewodnicząca komitetu założycielskiego związku w Zespole Szkół Sportowych w Zakopanem, a następnie przewodnicząca Komisji Oddziałowej. Przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Zakopanego i Podtatrza, członek prezydium i sekretarz Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Zakopanem. Członek zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Małopolska NSZZ „Solidarność”, na następnie członek prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Czynna w krakowskim Komitecie Obrony Wiezionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymana, a następnie w dniu 30 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona początkowo w aresztach śledczych KWMO w Krakowie, skąd została przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach, a następnie w Gołdapi. Zwolniona w dniu 21 marca 1982 r. 
Po uwolnieniu kontynuowała działalność związkową w podziemiu. Kierowała podziemnymi strukturami nauczycielskiej „Solidarności” w Zakopanem, przewodnicząca Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakopanem. Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Czynna w duszpasterstwie nauczycieli przy kościele pallotynów w Zakopanem na Krzeptówkach oraz duszpasterstwie „Solidarności” przy klasztorze bernardynów w Zakopanem na Bystrem. 
W 1989 r. przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego w Zakopanem, członek prezydium Komitetu Obywatelskiego województwa nowosądeckiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej