Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zenon Piotr Halaba
ur. w 1958 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

W latach 1980-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od listopada 1980 r. do maja 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego NZS na Uczelni. Był inicjatorem i organizatorem strajków studenckich. W latach 1982-89 działał w podziemnych strukturach NZS. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Był inwigilowany przez SB w Katowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Tomasz Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN