Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Piotr Halaba

ur. w 1958 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
W latach 1980-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od listopada 1980 r. do maja 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego NZS na Uczelni. Był inicjatorem i organizatorem strajków studenckich. W latach 1982-89 działał w podziemnych strukturach NZS. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Był inwigilowany przez SB w Katowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Tomasz Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN