Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Siech

ur. w 1949 roku w m. Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Stanisław Siech był pracownikiem Zakładów Elektro-Mechanicznych „Ema-Belma” w Bydgoszczy.
W 1982 r.  zaangażował się w proces tworzenia nielegalnych struktur zawieszonego wraz z wprowadzeniem stanu wojennego NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
W związku z powyższym był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów do JW nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie zgrupowani poddawani byli przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, a także zmuszani byli do wykonywania ciężkiej często bezsensownej pracy.
Niniejsze ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były za to formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, pod red. G. Majchrzaka, Warszawa 2016.