Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurowski Tomasz

Tomasz Adam Mazurowski

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Tomasz Adam Mazurowski od stycznia do maja 1982 r. był członkiem tzw. „Grupy Małego Sabotażu” Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej „Solidarność” na terenie Sopotu  i Gdańska. W ramach tej organizacji rozpowszechniał ulotki, uczestniczył w wykonywaniu na murach Gdańska napisów nawołujących do udziału w tzw. „nieoficjalnym pochodzie” 1 maja 1982 r. oraz uczestniczył w usunięciu 30 flag narodowych, naniesieniu na nich napisu „Solidarność” i przekazaniu uczestnikom nieoficjalnego pochodu majowego w Gdańsku. Za działalność w „Grupie Małego Sabotażu” został 26 sierpnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku,  w którym przebywał bez wyroku do 29 lipca 1983 r. Został zwolniony na mocy ustawy o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej