Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kemnitz Tadeusz

Tadeusz Feliks Kemnitz

ur. w 1952 roku w m. Sipiory
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Tadeusz Kemnitz był zatrudniony w Ośrodku Pomiarów i Automatyki Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego przy KWK „Ziemowit” w Lędzinach. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy, od września tego roku był członkiem NSZZ "Solidarność", został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej. W lipcu 1981 r. był delegatem na I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, został wybrany do Zarządu Regionu i oddelegowany do pracy związkowej. Prowadził Biuro Informacji ZR. Uczestniczył jako delegat w I KZD „Solidarności” w Gdańsku, był członkiem Komisji Programowej Zjazdu. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego został internowany w dniu 8 stycznia 1982 r. Przebywał o Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu Szerokiej oraz Zabrzu-Zatorzu do 30 kwietnia 1982 r. W grudniu 1982 r. wyemigrował do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej