Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walta Krzysztof

Krzysztof Bogdan Walta

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Był współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego - Południe w Warszawie. W okresie stanu wojennego nie zaniechał czynnej działalności związkowej. Kolportował nielegalne wydawnictwa w miejscu pracy. Brał udział w zajściach ulicznych w Warszawie m.in. w dniach: 9 maja 1982 r. oraz 12 maja 1982 r. W dniu 9 maja 1982 r. został zatrzymany za udział w akcji protestacyjnej. Kilkukrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze. Nakłaniał załogę do wzięcia udziału w strajku protestacyjnym w dniu 10 listopada 1982 r. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka 10 listopada 1982 r. Internowanie uchylono 7 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej