Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziwosz Stefan

Stefan Dziwosz

ur. w 1942 roku w m. Kawczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarność” w przedsiębiorstwie „Budopol”. W okresie od 13.12.1981 r. do 27.03.1982 r. był internowany. Kolportował nielegalne ulotki i plakaty w miejscu pracy oraz organizował akcje protestacyjne w zakładzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN