Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dziwosz Stefan
Stefan Dziwosz
ur. w 1942 roku w m. Kawczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarność” w przedsiębiorstwie „Budopol”. W okresie od 13.12.1981 r. do 27.03.1982 r. był internowany. Kolportował nielegalne ulotki i plakaty w miejscu pracy oraz organizował akcje protestacyjne w zakładzie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN