Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bajer Józef
Józef Bajer
ur. w 1948 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Józef Bajer był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich. 
Był uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku w kopalni. 
Po zakończeniu strajku kontynuował do 1989 r. swoją działalność związkową w tajnych strukturach NSZZ „Solidarność” w kopalni, organizując pomoc osobom represjonowanym i internowanym oraz ich rodzinom. 
Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Piekarach Śląskich, w ramach którego uczestniczył w spotkaniach z działaczami podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków