Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Styczyński

ur. w 1962 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pan Piotr Styczyński był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach. 
W 1986 r rozpoczął działalność konspiracyjną, nawiązując kontakty z przedstawicielami Konfederacji Polski Niepodległej na ww. kopalni. Brał czynny udział w strajku okupacyjnym przeprowadzonym w dniach 17-24 VIII 1988 r. na ww. zakładzie, spacyfikowanym ostatecznie przez oddziały ZOMO. Za udział w strajku oraz reprezentowaną postawę, Pan Piotr Styczyński był szykanowany przez kierownictwo kopalni. Został zwolniony z pracy i ponownie przyjęty na gorszych warunkach. 
Po zakończeniu strajku wszedł w skład nielegalnej struktury opozycji antykomunistycznej, działającej na zasadach konspiracji tzw. „grupy Morcinek”. W ramach działalności wymienionej grypy, Pan Piotr Styczyński uczestniczył w licznych demonstracjach mających miejsce na terenie całego kraju, ponadto rozprowadzał czasopisma i ulotki, m.in.: „Szerszeń”, „Gazeta Polska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, ponadto uczestniczył w okupacji Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju podczas rozprawy o przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków