Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipiec Marianna

Marianna Lipiec

ur. w 1940 roku w m. Rostoły
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie województwa zielonogórskiego w latach 1982–1989. Po wprowadzeniu stanu wojennego przekazywała wiadomości od osób internowanych rodzinom oraz kurii gorzowskiej, a jesienią 1982 r. współorganizowała dostawę żywności dla internowanych w Uhercach. Działała również w Agencji Informacyjnej „Solidarności”. W latach 1985–1989 wraz z mężem Edwardem użyczała swojego domu w Drożkowie k. Żar na spotkania konspiracyjne działaczy rolniczej „Solidarności”, zapewniała im również noclegi i wyżywienie. Ponadto w ramach podziemnej działalności od 1983 r. aktywnie współpracowała z Duszpasterstwem Rolników Diecezji Gorzowskiej, m.in. pomagając w organizacji sympozjów i pielgrzymek.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków