Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojewski Jan

Jan Wojewski

ur. w 1956 roku w m. Wejherowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Jan Wojewski, w latach 1975-1979 student historii na Uniwersytecie Gdańskim, zaangażował się w druk oraz kolportaż ulotek o charakterze antykomunistycznym, wydawnictw bezdebitowych Komitetu Obrony Robotników i Konfederacji Polski Niepodległej. Ponadto uczestniczył w spotkaniach Studenckiego Komitetu Solidarności. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, gdzie piastował funkcję sekretarza Komisji Regionalnej Sekcji Oświaty oraz znalazł się w gronie założycieli Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wejherowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, pozostając w kontakcie z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Wejherowie, kontynuował działalność opozycyjną, kolportując ulotki o treści antykomunistycznej oraz prowadząc zbiórkę środków finansowych dla osób represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków