Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Piotr

Piotr Marceli Jaworski

ur. w 1962 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017
Biogram
Piotr Marceli Jaworski jako student Wydziału Historii Uniwersytetu Łódzkiego od 1980 r. aktywnie uczestniczył w działaniach NZS. Po 1983 r. pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego. Był inicjatorem zawieszenia krzyży w pomieszczeniach samorządu oraz na uczelni, a także współorganizatorem akcji protestacyjnej i współautorem listu przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, skierowanego w lipcu 1985 r. do Sejmu PRL.  W środowisku studenckim kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W związku z podejrzeniem zamiaru prowadzenia nielegalnej propagandy w trakcie planowanego wyjazdu na Międzynarodowy Obóz Pracy na Węgry, w sierpniu 1985 r.  został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych, co uniemożliwiło mu wykonywanie pracy pilota wycieczek zagranicznych. W latach 1987-1989 był działaczem, a od wiosny 1989 r. przewodniczącym  łódzkiego Oddziału „Solidarności Walczącej” oraz współzałożycielem i redaktorem pisma „Wolność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN