Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Procyk

ur. w 1934 roku w m. Łomna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2016
Biogram
Wiesław Procyk (1934-2022)  w dniach od 29 grudnia 1980 r. do 20 lutego 1981 r. brał udział w strajkach chłopskich w Urzędzie Gminy w Ustrzykach Dolnych, a następnie w siedzibie byłej WRZZ w Rzeszowie. Wchodził w skład Komitetu Strajkowego w Ustrzykach Dolnych oraz był jednym z sygnatariuszy porozumień ustrzyckich.
W ramach działalności opozycyjnej: w okresie stanu wojennego przechowywał dokumentację strajkową i inne dokumenty NSZZ RI „Solidarność” Regionu Bieszczadów; w latach 1983-1989 był aktywnym członkiem Bieszczadzkiego Komitetu Oporu Rolników wchodzącego w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników; w latach 1982-1985 udostępniał środki transportu i papier oraz brał udział w druku pism: „Bieszczadnik”, „Przedświt” oraz „Solidarność Rolników” w konspiracyjnej drukarni OKOR w Zatwarnicy; uczestniczył w  spotkaniach Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie, na których w latach 1983-1985 kolportował pisma OKOR; uczestniczył w obchodach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, realizacja, obchody rocznicowe, oprac. J. Borowiec, B. Wójcik, Rzeszów 2011