Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Stefan Kasperek

ur. w 1948 roku w m. Libiąż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Andrzej Kasperek w 1980 r. aktywnie uczestniczył w organizowaniu struktur związkowych NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych Oświęcim w Oświęcimiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w strukturze podziemnej, która funkcjonowała pod nazwą Grupa Wsparcia „Weronka”. W ramach tej organizacji organizował pomoc dla osób represjonowanych i internowanych.  W dniu 13 V 1982 r. wziął udział w strajku zorganizowanym w Warsztacie Mechanicznym oświęcimskich zakładów, za co został zwolniony z pracy z dniem 17 V 1982 r. na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 14 pkt. 2 dekretu o stanie wojennym. W uzasadnieniu rozwiązania umowy o pracę podano jako powód celowe przerwanie pracy. W toku postępowania odwoławczego Okręgowy Sąd Pracy w Krakowie  w dniu 26 X 1982 r. oddalił wniosek Pana Andrzeja Kasperka o przywrócenie do pracy.  Mimo doświadczonych represji kontynuował działalność w grupie „Weronka”. 
W latach 1982-1985 uczestniczył w kolportowaniu ulotek o treściach antykomunistycznych. Angażował się w akcje organizowane przez podziemną Solidarność: msze za Ojczyznę, marsze i manifestacje. W dniu 30 VIII 1983 r. został aresztowany za udział w ulicznej manifestacji i ukarany przez kolegium karą grzywny. W obliczu zmian ustrojowych brał czynny udział w pracach Komitetów Obywatelskich „Solidarności”, których zadaniem było prowadzenie lokalnej kampanii poprzedzającej wybory do sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków