Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korolewicz Jerzy

Jerzy Stanisław Korolewicz

ur. w 1959 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 128/2017
Biogram
Działalność opozycyjną rozpoczął na początku lat 80. będąc studentem na Politechnice Poznańskiej. Od kwietnia 1981 r. przewodniczył uczelnianym strukturom Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uczestniczył w Krajowych Zjazdach NZS.
W okresie od 23.11.1981 r. do 13.12.1981 r. podczas strajku okupacyjnego na terenie Politechniki Poznańskiej, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, organizował w Poznaniu Akademicki Ruch Oporu. Od marca do sierpnia 1982 r. pracując na urlopie dziekańskim w Zakładach Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim, był łącznikiem między zakładową, gorzowską „Solidarnością” a podziemnym środowiskiem studenckim w Poznaniu. 
Za powyższą działalność w dniu 23.09.1982 r. został aresztowany na okres 6 miesięcy pod zarzutami m.in. kierowania strukturami podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu. Zwolniony w dniu 2.04.1983 r. podczas największego procesu studenckiego w Poznaniu.
Pomimo aresztowania i doznanych represji, nie zaprzestał swojej działalności opozycyjnej. W latach 1983-1984 współorganizował na Politechnice Poznańskiej nielegalny Studencki Klub Myśli Społeczno-Katolickiej oraz kiermasze książki katolickiej i niezależnej. 
Po powrocie do Gorzowa Wielkopolskiego w 1985 r. był współzałożycielem, organizatorem, wydawcą i redaktorem podziemnego miesięcznika katolickiego „Aspekty”. 
W 1988 r. przystąpił do reaktywowanej „Solidarności” w Zakładach Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie został członkiem pierwszego Prezydium Komisji Zakładowej i przewodniczył zebraniom regionalnym. Ponadto został wybrany w wolnych wyborach do rady pracowniczej, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego rady pracowniczej i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej. Podczas wyborów w 1989 r. był członkiem Prezydium Komitetu Obywatelskiego.
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej jak i wydawniczo-kolportażowej Pan Jerzy Korolewicz był systematycznie kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN