Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śliwiński Andrzej

Andrzej Śliwiński

ur. w 1954 roku w m. Siemiatycze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Pan Andrzej Śliwiński w latach 1980–1984 angażował się w działalność opozycyjną. W 1980 r. był jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” w Siemiatyckich Zakładach Obuwia w Siemiatyczach, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej. Wszedł również w skład Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Siemiatyczach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności. Zaangażował się w zbieranie funduszy na pomoc internowanym działaczom „Solidarności” i organizowanie Mszy Św. w ich intencji. Był także aktywnym członkiem grupy, która w Siemiatyczach zajmowała się kolportażem niezależnych wydawnictw, czy przeprowadzaniem akcji ulotkowych. Odmawiał udziału w pochodach 1 Maja. Był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa. W pracy przenoszono go na coraz niższe stanowiska. Ostatecznie w 1984 r. został zwolniony z Siemiatyckich Zakładów Obuwia. Cztery lata pozostawał bez zatrudnienia. 
W 1988 r. wyjechał do RFN. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków