Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ireneusz Leszka

ur. w 1947 roku w m. Jaroszewice Grodzieckie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Od 1967 r. pracował w Zarządzie Portu Gdańskiego. Był uczestnikiem strajków w miejscu pracy w grudniu 1970 r., w sierpniu 1980 r. oraz 13 grudnia 1981 r. Należał do Komitetu Strajkowego, był łącznikiem między rejonami Portu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” i Komisji Zakładowej PG. Był jednym z współzałożycieli pisma KZ „Portowiec”. W latach 1982-1988 działał w Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność”. Organizował kolportaż wydawnictw NSZZ „Solidarność” i drukował podziemną edycje „Portowca”. W październiku 1982 r. brał udział w strajku w PG przeciwko delegalizacji „Solidarności”. W 1988 r. jako przewodniczący Komitetu Strajkowego kierował nielegalnym strajkiem w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku. Od 23 sierpnia 1988 r. toczyło się wobec niego postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku, które 15 grudnia 1988 r. zostało warunkowo umorzone. Ustalono wobec niego okres próbny na 1 rok i zobowiązano do dokonania wpłaty 30 tys. zł na rzecz Funduszu Budowy Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki. Od listopada 1988 r. do marca 1990 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej