Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Eliasz Władysław

Władysław Eliasz

ur. w 1935 roku w m. Zwierzyniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
W czerwcu 1956 r., w trakcie odbywania służby wojskowej, był współorganizatorem buntu przeciwko krwawemu stłumieniu protestów robotników w Poznaniu. W 1970 r., pełniąc obowiązki kierownika Komisariatu MO w Tarnowskich Górach, odmówił przełożonym z Komendy Powiatowej MO prowadzenia działań przeciwko opozycji politycznej. W okresie od 1980 r. do czerwca 1981 r. w Dąbrowie Górniczej prowadził działania minimalizujące represje wobec opozycji w Hucie Katowice i na całym podległym mu terenie. W 1981 r. aktywnie wspierał podległych mu milicjantów, zaangażowanych w działania zmierzające do powstania Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Został zwolniony ze służby w MO 21 czerwca 1981 r. na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. W 1989 r. uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Dąbrowie Górniczej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • E. Lajdorf, A. Radzicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO. Ludzie, fakty, daty...1981-1982, Białystok 2011
    • I. Sierański, Wspomnienia Przewodniczącego Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO 1981-1986.