Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Aniela Galus

ur. w 1938 roku w m. Szynwałd
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013
Biogram
W 1981 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD”. 19 grudnia 1981 r. została internowana i osadzona, początkowo w Areszcie Śledczym w Krakowie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Wolność odzyskała 25 marca 1982 r. 
W listopadzie 1984 r. była sygnatariuszką, powstałej w Krakowie, Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. W nocy z 18 na 19 lutego 1985 r. wraz z grupą działaczy Inicjatywy podjęła głodówkę w kościele, a następnie na terenie parafii kościoła w Krakowie-Bieżanowie, która była formą protestu przeciwko nasileniu represji w stosunku do działaczy NSZZ „Solidarność”. Protest głodowy przerwała 3 marca 1985 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN