Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Stanisław Sobierajski

ur. w 1952 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Czesław Sobierajski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie. Był jednym z inicjatorów akcji strajkowej w sierpniu 1980 r. a zarazem członkiem Komitetu Strajkowego na kopalni. W listopadzie 1981 r. w Knurowie podjął próbę stworzenia struktur Konfederacji Polski Niepodległej. 
W dniu 13 XII 1981 r. podczas próby internowania uciekł z mieszkania na teren kopalni. W dniu 14 XII 1981 r. po nieudanej próbie zawiązania strajku na kopalni, ukrywał się przed internowaniem. Za porzucenie pracy został zwolniony z kopalni. Został zatrzymany 27 V 1982 r. w Kielcach. Przebywał w Areszcie Śledczym w Kielcach, Areszcie Śledczym w Katowicach, a od 16 VI 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Na mocy decyzji o czasowym uchyleniu internowania z dn. 14 VII 1982 r. odbywał przerwę w internowaniu do dn. 30 IX 1982 r.. Decyzją o uchyleniu internowania z dn. 30 IX 1982 r. został formalnie zwolniony. 
We wrześniu 1985 r. w trakcie nielegalnego zgromadzenia został zatrzymany na 48 godzin. Na mocy decyzji Kolegium ds. Wykroczeń w Zabrzu skazany został na karę grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN