Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wodyk Wiesław

Wiesław Tadeusz Wodyk

ur. w 1946 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Wiesław Wodyk podczas Grudnia 1970 r. uczestniczył w strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej i w demonstracjach ulicznych w Gdyni. W sierpniu 1980 r. był jednym z organizatorów i przywódców strajku okupacyjnego w Porcie Gdynia. Jako bard strajkowy zapewniał oprawę muzyczną podczas mszy polowych. Od września 1980 r. należał do „Solidarności”, był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Pionu Technicznego, następnie wiceprzewodniczącym KZ Zarządu Portu Gdynia. Był współredaktorem, autorem tekstów i rysunków satyrycznych w piśmie KZ „Solidarność Portowców”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego organizował pomoc dla rodzin represjonowanych portowców, grał i śpiewał pieśni patriotyczne podczas uroczystości kościelnych. 
W latach 1982-1983 był redaktorem podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” „Solidarności” Portu Gdynia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów