Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciołkowski Andrzej

Andrzej Krzysztof Ciołkowski

ur. w 1958 roku w m. Iłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
W 1981 r. był organizatorem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Ziemia Płocka „Solidarność” w gminie Iłów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Brał udział w organizacji Mszy za Ojczyznę, spotkań edukacyjnych dla rolników, uczestniczył w dożynkach rolników na Jasnej Górze oraz w tworzeniu Duszpasterstwa Rolników. Jednocześnie kolportował prasę poziemną.
W 1984 r. nawiązał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” z zakładów w Ursusie, we współpracy z którymi do 1989 r. kolportował pisma drugiego obiegu m.in. Wolny Głos Ursusa, Tygodnik Mazowsze, Sektor, KOS oraz inne wydawnictwa. Udzielał im również pomocy w przygotowaniach do emisji audycji Radia Solidarność.
W 1989 r. zaangażował się w odtwarzanie struktur NSZZ RI „Solidarność”, w lutym 1989 r. został wybrany delegatem na Zjazd Krajowy Związku, w którym uczestniczył jako przedstawiciel Ziemi Płockiej w dniach 18-19 marca 1989 r.
W 1989 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu „prowadzenia szkodliwej działalności politycznej”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów