Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Góral Stanisław
Stanisław Michał Góral
ur. w 1944 roku w m. Porąbka Uszewska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w hucie. Członek Komisji Robotniczej Hutników. Członek Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Krakowie, a następnie członek prezydium Zarządu Regionu „Małopolska” związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r. Po pacyfikacji strajku potajemnie opuścił teren huty i ukrywał się. Zatrzymany w dniu 12 stycznia 1982 r. i internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 2 czerwca 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej