Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuraszkiewicz Robert

Robert Kuraszkiewicz

ur. w 1968 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Robert Kuraszkiewicz prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1990. Był członkiem i  przewodniczącym Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim.
W 1983 zaangażował się w tworzenie pisma bezdebitowego ,,Szaniec’’. W latach 1984-1987 był redaktorem naczelnym ,,Szańca’’, jednocześnie od 1984 roku pełnił tę samą funkcję w piśmie ,,Sokół’’ wydawanym przy I LO w Gorzowie Wielkopolskim. 
W latach 1986-1988 był konspiracyjnym przewodniczącym RMN. W sierpniu 1986 roku był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z zerwaniem tablicy pamiątkowej poświęconej Armii Czerwonej.
W 1987 roku, po przeszukaniu mieszkaniu został zatrzymany i oskarżony o rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych. Wniosek o ukaranie przez kolegium ds. wykroczeń został wycofany, ale przed maturą został zatrzymany na 48 godzin.
Do 1990 roku był pod stałą obserwacją gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN