Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Andrzej Osiński

ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Bogdan Osiński od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi. W czasie stanu wojennego brał udział w druku i kolportażu prasy podziemnej, zbiórkach pieniędzy na działalność opozycyjną i pomoc dla osób represjonowanych oraz w akcjach organizowanych przez konspiracyjne struktury opozycyjne, polegających m.in. na malowaniu haseł i napisów w miejscach publicznych. 9.05.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał do 23.07.1982 r. W latach 1982-1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN