Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Chorążyczewska

ur. w 1951 roku w m. Braniewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pani Teresa Chorążyczewska w czasach PRL podejmowała szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Należała do NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Brała udział w strajku okupacyjnym na KWK „Jastrzębie. Była etatowym członkiem Komisji Zakładowej w w/w kopalni oraz sekretarzem Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” również w Jastrzębiu-Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pani Teresa Chorążyczewska zaangażowała się w organizowanie pomocy dla rodzin internowanych i aresztowanych. 
W 1985 r. po zmianie miejsca pracy i zatrudnieniu się w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Górniczego w Jastrzębiu-Zdroju Pani Teresa Chorążyczewska kontynuowała działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”, m.in. zajmowała się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw i ulotek. 
W latach 1985-1989 Pani Teresa Chorążyczewska była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach sprawy operacyjnej prowadzonej  pod kryptonimem „Basia”.  W czasie prowadzenia powyższej sprawy SB wykorzystywała informacje przekazywane przez tajnych współpracowników oraz przeprowadzała z Panią Teresą Chorążyczewską liczne rozmowy sondażowe i ostrzegawcze. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej