Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ossowski Kazimierz

Kazimierz Przemysław Ossowski

ur. w 1953 roku w m. Milanówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 2/2017
Biogram
We wrześniu 1980 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bibliotece Narodowej. W kwietniu 1981 r. zainicjował utworzenie w swoim miejscu pracy Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Był również założycielem i redaktorem pisma zakładowego KOWzP - „Za murem”. W dniu 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Bibliotece Narodowej. Od 1982 r. włączył się aktywnie w działalność nielegalnego wydawnictwa „Krąg”. Jego mieszkanie było miejscem spotkań ludzi, biorących udział w działalności związanej z drukowaniem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność”. 27 września 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a 26 kwietnia 1989 r. został wybrany II Zastępcą Przewodniczącego Komisji Zakładowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej